Celem programu „Centrum Aktywizacji Osób Starszych” jest:
  • uaktywnienie samotnych, starszych osób z terenów wiejskich Gminy Zelów a w szczególności znajdujących się w pobliżu zlikwidowanej szkoły w Walewicach;
  • przeciwdziałanie poczuciu samotności, odrzucenia i zagrożenia w istniejącej sytuacji społeczno-ekonomicznej;
  • promocja postaw prozdrowotnych;
  • integracja społeczno-kulturalna osób starszych;
  • wpływ na poprawę samopoczucia i bezpieczeństwa.
Aby sprawnie realizować powyższe cele stowarzyszenie otrzymało na preferencyjnych warunkach od samorządu lokalnego Gminy Zelów, w ramach 20-letniej umowy dzierżawy, budynek zlikwidowanej szkoły. Pierwszym działaniem, mimo trudnych warunków lokalowych, jakiego podjęło się Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” aby uruchomić program dla osób starszych, było zorganizowanie Kolacji Wigilijnej w dniu 19 grudnia 2000 roku. W Kolacji Wigilijnej udział wzięło około 100. Starszych osób z okolic Walewic.

Następnym etapem naszych działań w celu aktywizowania osób starszych było pozyskanie środków na remont budynku. Nasze starania trwały rok, ale przyniosły oczekiwany rezultat. Otrzymaliśmy dofinansowanie od CO-OPERATING DUTCH FOUNDATIONS FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE. Dzięki dotacji w wysokości 50 000 EUR oraz zaufaniu jakim obdarzyły nas współpracujące fundacje Holenderskie, budynek byłej szkoły został odnowiony a trzecia już Kolacja Wigilijna odbyła się już w wyremontowanych wnętrzach szkoły. Ludzie starsi nie potrafili ukryć wzruszenia.

W ramach prowadzonych działań w CAOS odbywały się różnego rodzaju spotkania, pogadanki z lekarzem, pielęgniarką, zajęcia warsztatowe oraz muzyczne. Nasi podopieczni wyjeżdżali także na bezpłatne wycieczki, np. do Krakowa, Wieliczki, Wadowic, Cieszyna czy Częstochowy. Ponadto brali udział w koncertach organizowanych przez Dom Kultury i spotkaniach integracyjnych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto w 2004 roku we współpracy z samorządem  lokalnym, Domem Kultury w Zelowie, Fundacją Rozwoju Gminy Zelów, gminnymi szkołami, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz klubami sportowymi, w ramach programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, realizowaliśmy projekt "Jeden Zelów, cztery nacje, siedem wyznań". Ideą projektu było zaktywizowanie środowiska osób starszych (głównie przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Karczm i Bocianichy) i młodzieży z terenów wiejskich oraz promocja lokalnych twórców ludowych. Spotkania miały na celu przełamanie barier i panujących stereotypów, wyzbycie się uprzedzeń kulturowych oraz poznanie zanikających kultur. Harmonogram projektu obejmował miedzy innymi szkolenia dla młodzieży i nauczycieli z zakresu pisania wniosków o granty, spotkania z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich, rozpisanie konkursu grantowego na inicjatywy młodzieżowe oraz zorganizowanie trzydniowego festynu "Dni Osadnictwa". W ramach realizacji projektu Dom Kultury przygotował miesięczną wystawę pod tytułem „Śladami naszych przodków”. Na wystawie znalazły się cenne eksponaty udostępnione przez przedstawicieli KGW oraz mieszkańców Zelowa min. modlitwa żydowska (fragment Pisma Świętego) spisana na cielęcej skórze, kołowrotek z 1802 roku, czółenko, żelazko na duszę, mapy, paszporty...

Natomiast podczas festynu z okazji Dni Zelowa, na którym można było posmakować potraw czterech kuchni – polskiej, czeskiej, niemieckiej i żydowskiej (bigos, knedle, zupa ziemniaczana oraz czulent i kugel), lokalni artyści i twórcy ludowi, promowali swój dorobek artystyczny (Józef Kałuża -  malarz, Joanna Samborska – malarka, Jacek Jadwiszczak, Sławomir Papuga, Andrzej Gramsz – autorzy książek o Zelowie oraz Barbara Grodzka, Barbara Pietrzak i Elżbieta Szydlak – rękodzieło artystyczne), a stowarzyszenie książkę „Kuchnia Zelowska potrawy polskie i czeskie” – wydaną podczas wcześniejszej edycji programu Działaj Lokalnie „B”

 

Licznik odwiedzin

DziśDziś101
WczorajWczoraj167
W tygodniuW tygodniu268
W miesiącuW miesiącu3492
ŁącznieŁącznie1281333