ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

 

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Dobroczynnego „RAZEM” 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „RAZEM” zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków, które odbędzie się w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74 w dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 16:30 (w pierwszym terminie), lub w przypadku braku co najmniej połowy członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, o 30 minut później, tj. o godz. 17:00.

 

 

Z poważaniem,

Prezes zarządu

Stowarzyszenia Dobroczynnego „RAZEM”

/-/ Małgorzata Dębkowska 

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DOBROCZYNNEGO „RAZEM”

W DNIU 27 WRZEŚNIA 2022 R.

 

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków SD „RAZEM”.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie sekretarza.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uchwalenie regulaminu obrad.
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności stowarzyszenia w 2021 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 9. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia w 2021 r.,
 10. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,
 11. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 12. przyjęcia i zatwierdzenia Programu działania na rok 2022.
 13. Wybór komisji skrutacyjnej.
 14. Określenie liczby oraz przeprowadzenie wyboru członków do Zarządu SD „RAZEM“ i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie i zamknięcie obrad.

 









Licznik odwiedzin

DziśDziś161
WczorajWczoraj231
W tygodniuW tygodniu1183
W miesiącuW miesiącu3797
ŁącznieŁącznie1264727